0909 65 66 22

UPS GTEC ZP 120i

ZP 120i 1kva - 20kva

UPS cho hệ thống máy tính cỡ vừa và nhỏ.

ZP120i online là một UPS với hệ thống chuyển đổi kép mạnh mẽ được thiết kế bên trong lớp PCBs

Kích thước và hình dạng Tower đứng