0909 65 66 22

UPS GTEC SUPREME PLUS

Supreme Plus

UPS cho hệ thống Sever, Tủ Sever mạng, hệ hống PCCC, máy laser.

SUPREME PLUS với điện áp vào/ra 3/3phase, Công nghệ Online với bộ lọc EMI tại nguồn và và ra cho dòng điện đạt đúng mức thiết lập trên hệ thống

Kích thước và hình dạng Tủ tháp đứng