0909 65 66 22

UPS GTEC SUPREME

Supreme 3phase/1phase 10kva - 20kva

UPS cho hệ thống Sever, Tủ Sever mạng, hệ thống PCCC, máy laser.

SUPREMEvới điện áp vào/ra 3/1phase, hệ thống chuyển đổi kép Double online Conversion tối ưu nguồn điện, cùng với công ghệ IGBT cho hiệu suất tính toán cao

Kích thước và hình dạng Tower tháp đứng

Supreme 3phase/3phase 10kva - 80kva