0909 65 66 22

UPS GTEC SR 10 200

SR 10 200

UPS cho hệ thống máy tính, máy laser, máy chủ có công suất trung bình và cao .

SR 10 200 3phase/3 phase có công suất từ 10-200kva được điều khiển bởi công nghệ số (Digital Control) cùng với công nghệ chuyển đổi dòng điện kép Double Conversion

Kích thước và hình dạng Tháp đứng

Bộ điều khiển DSP (Digital Sgnal Processor) cho công suất cao hơn 96,5%, Chế độ Ecomode đạt 99%

Có thể kết hợp 6 Thiết bị ups lại với nhau cho phép tạo ra công suất lớn trong tương lai