0909 65 66 22

hệ thống trung tâm dữ liệu

Hệ thống trung tâm dữ liệu bao gồm toàn bộ dữ liệu của một tổ chức hay một khối đoàn thể dùng để lưu trữ, cung cấp dữ liệu cho các bộ phận, tổ chức, đoàn thể sử dụng.

Hệ thống trung tâm dữ liệu là kho tàng của dữ liệu online, offline lưu trữ toàn bộ dữ liệu nên có vai trò rất quan trọng trong Doanh nghiệp, khối đoàn thể.

Tháng Tám 7, 2018
UPS GTEC chống sét lan truyền

Lắp đặt Bộ lưu điện UPS GTEC cho hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Bộ lưu điện UPS GTEC là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống Quản lý dữ liệu tại các Trung tâm dữ liệu (Data […]