0909 65 66 22

Datacenter

UPS GTEC được sử dụng trong các Datacenter dùng để cấp nguồn điện dự phòng khi nguồn điện lưới bị mất điện đột ngột gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sao lưu dữ liệu.

Datacenter cần một khoảng thời gian để sao chép dữ liệu. Một số Datacenter hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nên cần nguồn điện cung cấp liên tục không gián đoạn.

Tháng Tám 7, 2018
UPS GTEC chống sét lan truyền

Lắp đặt Bộ lưu điện UPS GTEC cho hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Bộ lưu điện UPS GTEC là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống Quản lý dữ liệu tại các Trung tâm dữ liệu (Data […]